BOOKSHOP 


Bart ANKERSMIT
Klimaatwerk. Richtlijnen voor het museaal binnenklimaat
Amsterdam, 2009, 160 pp. - 29,95 euro

bestelnummer: A0000130


Klimaatwerk, een naslagwerk over het optimale binnenklimaat voor erfgoedinstellingen, beschrijft hoe de aan het museale binnenklimaat gestelde eisen steeds strikter worden, terwijl het niet altijd mogelijk is daaraan te voldoen. Bart Ankersmit doet een voorstel voor een nieuw besluitvormingstraject en breekt daarbij met de traditie dat alle museale voorwerpen een zeer strikt binnenklimaat vereisen, en dat dit ook in ieder gebouw mogelijk moet zijn. Aan de hand van een waardestelling, de mogelijkheden van het gebouw en de noden van de collectie geeft hij ten slotte een voorzet voor mogelijke oplossingen.

Bart Ankersmit is als senior onderzoeker bij het Instituut Collectie Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitdragen van kennis over het museale binnenklimaat en collectie risicomanagement. Klimaatwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de partners van het Klimaatnetwerk.


Inhoud:

Naar een nieuwe omgang met het binnenklimaat. Vier stappen.
- Stap 1: waardestelling van collectie en gebouw
- Stap 2: de mogelijkheden van het gebouw
- Stap 3: de collectienoden : Klimaatinvloeden op de collectie: relatieve vochtigheid / Klimaatinvloeden op de collectie: temperatuur / De klimaatklassen en de risico's
- Stap 4: beheersing van het binnenklimaat: Proces / Klimaatstrategie / Installatieconcepten / Bouwkundige maatregelen (vocht en bouwschil; toepassen van vochtbufferende materialen; begazing; zonwering; isolatie; verlagen infiltratie) / Beperkte klimaatbeheersingssystemen (mobiele bevochtigingsapparatuur; mobiele ontvochtigingsapparatuur; hygrostatisch geregeld verwarmen; klimaatvitrines) / Volledige klimaatbeheersing (luchtverdeelprincipe; ventilatiehoeveelheden; bevochtiging; koeling/ontvochtiging; luchtfiltering; meet- en regelinstallatie; oplevering en garantiejaar; onderhoud en beheer; storingsprotocol; exploitatiekosten)
Aandachtspunten.
Conclusies en aanbevelingen

Een recensie

back to homepage CONSERVARE to index

contacteer ons / bestel
contact us / order

e-mail:
Conservare bvba

PayPal accepted PayPal betalingen mogelijk