BOOKSHOP 


John S. MILLS & Raymond WHITE
The organic chemistry of museum objects second edition
London, 1994 (1996), 206 pp. - 82,50 euro

bij bestelling voor 31 maart 2014: - 50% (halve prijs)

bestelnummer: AA911318


Dit boek maakt, in één enkel volume, een onderzoek beschikbaar over de chemische samenstelling, eigenschappen en analyse van alle organische materialen die te vinden zijn in voorwerpen en kunstwerken in museumverzamelingen.
Deze uitgebreide tweede editie volgt de structuur van de eerste, hoewel ze grondig geactualiseerd werd.
De auteurs bespreken zowel de fundamentele scheikunde van de massa materialen zoals hout, papier, natuurlijke vezels en huisproducten, als relatief kleinere componenten zoals verf, media, vernissen, kleefmiddelen en kleuren.
Naast hoofdstukken over de basis van de organische scheikunde, analytische methoden, analytische vondsten en fundamentele aspecten van het verval van materialen, is het onderwerp voor zover mogelijk gegroepeerd in scheikundige klassen: oliën en vetten, was, bitumen, koolhydraten, proteïnen, natuurlijke harsen, kleurstoffen and synthetische polymeren. Sedert de eerste editie werd er op bepaalde terreinen beduidende vooruitgang geboekt in het onderzoek – bijvoorbeeld over de rode kleurstoffen die uit insecten gewonnen werden, de synthetische vernisharsen, en het gebruik van antioxidantia. Nieuwe materialen en grondstoffen, zoals het synthetisch hars paryleen, werden toegevoegd.
Dit boek zal bruikbaar zijn voor conservators, restauratoren, museumwetenschappers, conservatiestudenten en –directeurs, en ook voor alle organische scheikundigen, die geconfronteerd worden met de uitdagende taak om kleine staaltjes van complexe en gedegradeerde natuurlijke producten te analyseren.

This book makes available, in a single volume, a survey of the chemical composition, properties and analysis of the whole range of organic materials incorporated into objects and artworks found in museum collections.
This expanded second edition follows the structure of the first, though it has been extensively updated.
The authors cover the fundamental chemistry of the bulk materials such as wood, paper, natural fibres and skin products as well as that of the relatively minor components incorporated as paint, media, varnishes, adhesives and dyes.
In addition to chapters on basic organic chemistry, analytical methods, analytical findings and fundamental aspects of deterioration, the subjects matter is grouped as far as possible by broad chemical class-oils and fats, waxes, bitumens, carbohydrates, proteins, natural resins, dyestuffs and synthetic polymers. Since the first edition, significant advances have been made in some fields - the red insect dyestuffs, synthetic varnish resins, and the use of antioxidants, for example - and are given more extended discussion, while some other topics, such as the synthetic resin parylene, are newly introduced.
The book will serve the need of conservators and restorers, museum scientists, students of conservation and curators as well as organic chemists faced with the challenging task of analysing small samples of complex and degraded natural products.


Content / inhoud

 • Introduction
 • Basic organic chemistry
 • Analytical methods
 • Oils and fats
 • Natural waxes
 • Bituminous materials
 • Carbohydrates: sugars and polysaccharides
 • Proteins
 • Natural resins and lacquers
 • Synthetic materials
 • Dyestuffs and other coloured materials
 • Deterioration: causes and prevention
 • Analysis in practice
 • Index

 


back to homepage CONSERVARE to index

contacteer ons / bestel
contact us / order

e-mail:
Conservare bvba

PayPal accepted PayPal betalingen mogelijk