BOOKSHOP 


Wim DENSLAGEN
Romantic Modernism. Nostalgia and the World of Conservation
Amsterdam, 2009, 261 pp. - 30 euro

bestelnummer: D0000131


Mag de monumentenzorg steun verlenen aan de reconstructie van de oude geveltjes wanneer daarachter vrijwel alles modern is? Moet de monumentenzorg alleen nog de voorgevel willen beschermen, als de rest van het monument is verdwenen? Volgens de gangbare opvattingen in de wereld van de monumentenzorg past op al dit soort vragen een negatief antwoord. Men vindt decorbouw oneerlijk, en iets herbouwen wat er niet meer is, noemt men een leugen tegen de geschiedenis. De vraag is waar deze hang naar oprechtheid vandaan komt. Misschien zien we hier de erfenis van het functionalisme dat bouwen van schijnarchitectuur verbood. Het functionalisme ontstond uit de Romantiek, toen architecten zich afkeerden van het academisch formalisme en een nieuwe rationele bouwkunst wilden uitvinden. Dit romantische streven naar oprechtheid werd in de monumentenzorg overgenomen. Wim Denslagen stelt dat de huidige monumentenzorg op bovengenoemde vragen ten onrechte een ontkennend antwoord geeft.

In the world of architectural conservation, there is little tolerance for reconstructing or even protecting historic facades when everything behind is modern, and even less for reconstructing a building that has been completely destroyed.
These offenses are considered lies against history. In this thoughtful, revealing work, conservation expert Wim Denslagen traces this predilection for honesty to the legacy of Functionalism, a Romantic-era movement that denounced the building of pseudo-architecture in favor of a new, rational form of building. With detailed analyses of headline-making restoration projects from Bruges to Berlin, Denslagen shows that the adoption of these romantic values by conservationists gave rise to a new wave of modern additions and transformations.
 

Wim Denslagen is professor of the history and theory of conservation at Utrecht UniversityContents:

- Sentimentality and the City
- The Rectangular Sickness
- Romantic Modernists
- Self-seeking Romantics
- Bad-mannered Buildings
- The Revival Styles and Time Regained
- Nostalgia and Imitation


back to homepage CONSERVARE to index

contacteer ons / bestel
contact us / order

e-mail:
Conservare bvba

PayPal accepted PayPal betalingen mogelijk