BOOKSHOP 


Gail Dexter LORD & Barry LORD (eds.)
The Manual of Museum Management.
Lanham (US)/London, 1997 (2000), 276pp (paper) - 45,50 euro

bestelnummer: 0000002


Dit boek wordt zowat overal beschouwd als een standaardwerk over het beheer van musea en tentoonstellingsgalerijen. Het bevat bijdragen van de hand van vooraanstaande museumprofessionals uit Groot-Brittannië, de USA, Australië en Canada.

Ondanks economische terugloop en de snelle sociale en economische veranderingen van voorbije decennia, kunnen musea nog steeds beschouwd worden als zeer succesvolle culturele instellingen. Het beheer ervan moet nu echter een antwoord bieden op tal van nieuwe uitdagingen -w.o. het hoger verwachtingspatroon van bezoekers - terwijl men de kerntaken van het museum moet blijven respecteren en in het oog houden.

Dit boek, Manual of Museum Management, biedt een overzichtelijke en grondige analyse van de principes waaronder een museum moet georganiseerd worden, de wijze waarop mensen moeten samenwerken om aan de museumdoelstellingen te beantwoorden, en de wijze waarop grote én kleine musea op een effectieve manier kunnen functionneren. Een uitgelezen groep deskundigen leverde case-studies die de principes in de realiteit illustreren.
Dit referentiewerk is essentiële lectuur voor iedereen betrokken bij het opzetten, de ontwikkeling en uitbouw, en het beheer van musea.

De uitgave van het boek werd gesteund door de Tate Gallery, en bevat een voorwoord door de directeur van deze, Nicolas Serota.

This standard book on museum management was organized and edited by Gail Dexter Lord and Barry Lord. Contributors include leading museum professionals from the UK, the US, Australia and Canada.

Despite recessions and rapid social change, museums remain highly successful cultural institutions. Management in the 21st century will have to respond to many challenges -- including higher visitor expectations -- whilst maintaining core objectives.

The Manual of Museum Management presents a comprehensive and incisive analysis of the principles of museum organization, the ways in which people work together to accomplish museum objectives, and the ways in which museums, large and small, can function most effectively. An outstanding group of contributors has added case studies from museums and galleries around the world, bringing the principles to life with first-hand accounts of challenges and achievements in the operation of museums today.

Sponsored by the Tate Gallery, and including a foreword by Nicholas Serota, Director of the Tate Gallery, this easy-reference Manual provides invaluable advice and guidance for anyone involved in the creation, development and management of museums.


List of Contributors
Robert P. Bergman, Patrick J. Greene, Janet Kamien, Erika Langmuir, Mike Leber, Barry Lord, Gail Dexter Lord, Terence Measham, Christine O'Neill, Marjorie L. Schwarzer, Damien Whitmore, Simon Wilson, Hilary Young

Table of Contents

WHY: The Objectives of Museum Management

 • The Purpose of Management
 • Statements of Purpose
 • The Roles of Management in Museums

WHO: The Structure of Museum Organization

 • Modes of Governance
 • The Board
 • Museum Staff
 • Job Titles and Job Descriptions
 • Working Conditions
 • The Role of Volunteers

HOW: Methods of Museum Management

 • The Executive Role
 • Accommodations Management
 • Collection Management
 • Public Programme Management
 • Financial Management
 • Afterword
 • Case Studies


back to homepage CONSERVARE to index

contacteer ons / bestel
contact us / order

e-mail:
Conservare bvba

PayPal accepted PayPal betalingen mogelijk