BOOKSHOP 


Rob van der LAARSE (red.)
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering.
Amsterdam, 2005, 220 pp. - 24,95 euro

bestelnummer: L0000120


Er wordt veel geklaagd over het verlies van historisch besef. Maar het verledenis actueler dan ooit tevoren. Geschiedenis wordt door steeds meer mensen beleefd als erfgoed en ook voor politici en beleidsmakers krijgt cultureel erfgoed een steeds bredere en actuelere betekenis. Naast de topstukken van de internationale musea hebben ook landschappen, stadsgezichten, monumenten, literatuur, bodemvondsten en zelfs liederen of het uit de beerput opgegraven afval van vroegere generaties daarin een plaats gekregen. Erfgoedstudies raken daarom aan kunst- en cultuurgeschiedenis, archeologie, sociologie, etnologie, museologie, en sociale geografie en planologie. In deze bundel komen drie belangrijke aspecten van erfgoedstudies aan de orde: de afbakening van de nationale identiteit en de relatie met een Europese identiteit, de historische context, en de productie en consumptie van erfgoederen. Daarbij moet men dan evenzeer denken aan kunstwerken, monumentale bouwwerken, historische binnensteden en buitenplaatsen als aan volkskunst, regionale bouwstijlen, themaparken en immaterieel erfgoed. Wat moeten musea vastleggen van de vaderlandse geschiedenis en koloniale cultuur? Wat behoort tot de literaire canon? Welke stadsbeelden en landschapsbeelden moeten we bewaren of reconstrueren? Wat is de relatie tussen cultureel erfgoed en cultuurtoerisme?

Dit is het eerste boek waarin deze omgang met het verleden vanuit een breed historisch en sociologisch perspectief wordt bekeken. Daarom is deze bundel hét basisboek voor het begrijpen van deze opvallende verandering in de kunst- en cultuursector


Inhoud:

- Rob van de LAARSE: Erfgoed en de constructie van vroeger
- David LOWENTHAL: Heritage and History. Rivals and partners in Europe
- Pim den BOER: Geschiedenis en 'lieux de mémoire'
- Rob van de LAARSE: De beleving van de buitenplaats. Smaak, toerisme en erfgoed
- Ann RIGNEY: De herinnering aan Scott. Literatuur, erfgoed, mobiliteit
- Ellinoor BERGVELT: Nationale onverschilligheid? Schilderkunst als erfgoed in Nederland en Groot-Brittannië in de negentiende eeuw
- Susan LEGÊNE: Canon van verschil. Musea en koloniale cultuur in Nederland
- Joep LEERSSEN: Literature as heritage? Canon, tradition, and identity
- Wim DENSLAGEN: Het harmonisch stadsbeeld. Lessen van vroeger
- Peter van MENSCH: Nieuwe museologie. Identiteit of erfgoed ?
- G.I. ASHWORTH: Heritage and the consumption of places
- Gerard ROOIJAKKERS: De museologie van het dagelijks leven. Cultureel erfgoed tussen bewaren en vergete
n


back to homepage CONSERVARE to index

contacteer ons / bestel
contact us / order

e-mail:
Conservare bvba

PayPal accepted PayPal betalingen mogelijk