BOOKSHOP 


INITIATIEFGROEP MUSEA en ONDERWIJS & Frans SMOLDERS [red.]
Museum en onderwijs. Ervaringen en handreikingen voor museumbezoek door primair en voortgezet onderwijs
Leuven-Apeldoorn, 1999, 139 pp. - 5,70 euro

bestelnummer: S0000001


De gang naar het museum met schoolklassen is nooit echt van de grond gekomen. Er blijken allerlei beletselen te bestaan, zowel in het onderwijsveld als in de museumwereld. Niet alleen bij de kunstmusea, maar ook die van wetenschap en techniek, volkenkunde, natuur en regionale geschiedenis. Die belemmeringen bestaan al decennia lang en lijken maar niet uit de weg te ruimen.

De Initiatiefgroep Musea en Onderwijs is spontaan opgericht door vertegenwoordigers van musea en onderwijsinstellingen, omdat zij de tijd rijp vonden voor fundamentele verbetering van de onderlinge relaties. Zij wil onderwijskundige vernieuwingen en veranderde museologische inzichten aangrijpen om partijen nader tot elkaar te brengen. Het probleem is echter complex. Musea en onderwijs leven in gesloten culturen, zij koesteren verkeerde verwachtingen van elkaar, er is onvoldoende informatie-uitwisseling, er zijn organisatorische belemmeringen en er is een gebrek aan financiële middelen om veranderingen door te voeren.

Dit boek laat zien wat beide partijen er zelf aan kunnen doen om elkaar te leren waarderen en benutten. De huidige praktijk is dat musea prachtige producten op de onderwijsmarkt brengen, waar echter geen vraag naar is. Leerkrachten worden er onder bedolven, terwijl ze die niet kunnen of willen gebruiken. Indien de vraag van de school uitgaat, bieden musea wel degelijk excellente externe leeromgevingen.

Het organiseren van educatieve activiteiten vereist een specifieke inhoudelijke aanpak. Het boek bevat onder meer een checklist voor de school/docent met aandachtspunten en aanbevelingen en een checklist voor musea om het onderwijs beter te bedienen.Content / inhoud

- Marten KNIP: Museum en onderwijs: ervaringen en handreikingen

PRIMAIR ONDERWIJS EN MUSEUM
- Mirjam van ERK: Educatie in het museum
- Fons CORNELISSEN: Ik zou je het liefst in een doosje willen doen
- Fons CORNELISSEN: Een avontuurlijke werkplaats
- Paul VOGELZANG: Tussen kinderen en cultuur
- Frans SMOLDERS: Met het Primair Onderwijs naar het museum: Checklist

VOORTGEZET ONDERWIJS EN MUSEUM
- Peter SEIJBEL: Musea: De leukste kamers van het studiehuis ?
- Frans SMOLDERS: Met het voortgezet onderwijs en studiehuisleerlingen naar het museum: Checklist

MUSEA EN ONDERWIJS
- Frans SMOLDERS: Een museum is géén pretpark
- Riemer KNOOP: Cultureel erfgoededucatie in perspectief
- F. CORNELISSEN en F. SMOLDERS: Vijf jaar sleutelen aan een veelbelovende relatie
- Frans SMOLDERS: Musea halen onderwijsgroepen PO en VO en studiehuisleerlingen in huis: Checklistback to homepage CONSERVARE to index

contacteer ons / bestel
contact us / order

e-mail:
Conservare bvba

PayPal accepted PayPal betalingen mogelijk